四字成语无,带有无字寓意好的四字成语

  • 成语解释
  • 2023-08-11

四字成语无?无字的四字成语有:无法无天、无拘无束、无忧无虑、无依无靠、无时无刻等。一、无法无天 拼音:wú fǎ wú tiān。注音:ㄨˊㄈㄚˇㄨˊㄊ一ㄢ。解释:法:法纪;天:天理。旧指不顾国法和天理;任意干坏事。那么,四字成语无?一起来了解一下吧。

四字成语垒

无字的四字成语有:无法无天、无拘无束、无忧无虑、无依无靠、无时无刻等。

一、无法无天

拼音:wú fǎ wú tiān。

注音:ㄨˊㄈㄚˇㄨˊㄊ一ㄢ。

解释:法:法纪;天:天理。旧指不顾国法和天理;任意干坏事。现多形容违法乱纪;不受管束。

出处:清曹雪芹《红楼梦》:“珍大奶奶是个老实头,个个人都叫他养得无法无天的。”

二、无忧无虑

拼音:wú yōu wú lǜ。

注音:ㄨˊ一ㄡㄨˊㄌㄩˋ。

解释:无:没有。没有任何忧虑。形容心情没模舒畅自然。

出处:元郑廷玉《忍字记》第二折:“来,来,来,我做了个草庵中无忧无虑的僧家。”

三、无拘无束

拼音:wú jū wú shù。

注音:ㄨˊㄐㄨㄨˊㄕㄨˋ。

解释:拘:限制;束:约束。没有任何约束。形容自由自在。

出处:明吴承恩《西游记》第44回:“出家人无拘无束,自由自在,有甚公干?”

四、无依无靠

拼音:wú yī wú kào。

注音:ㄨˊ一ㄨˊㄎㄠˋ。

解释:没有什么埋并可以依赖的。形容孤独或没有支持。

出处:元李寿卿《伍员吹箫》第四折:“如今闪的我老身无依无靠,着谁人养赡我来,枯液缓兀的不好苦也。

四字成语当

天下无双、

两小无猜、

无敌天下、

无忧无虑、

国士无双、

永无止境、

无枣戚地自容、

无懈可击、

一无所有、

独一无二、

无可厚非、

后会无期、

无法无天、

无为而治、

心无旁骛、

攻无不克、

义无反顾、

事无巨细握岩扒、

聊胜于无、

天衣无缝、

风雨段昌无阻、

有恃无恐、

有教无类、

风月无边、

安然无恙、

别来无恙、

无与伦比、

百无聊赖、

肆无忌惮、

无价之宝

无字成语大先

1. 无字的四字成语有哪些成语

一事无成、

旁若无人、

回天无力、

目中无人、

无影无踪、

束手无策、

无边无际、

荒无人烟、

鸦雀无声、

无价之宝、

无家可归、

六神无主、

体无完肤、

无忧无虑、

高枕无忧、

一览无余、

无能为力、

当之无愧、

座无虚席、

碌碌无为、

默默无闻、

史无前例、

胸无城府、

厚颜 *** 、

百无聊赖、

两小无猜、

所向无敌、

责无旁贷、

义无反顾、

有始无终

语无伦次、

无动于衷、

若无其事、

绝无仅有、

无独有偶、

无搏唯坚不摧、

安然无恙、

聊胜于无、

攻无不克、

熟视无睹、

战无不胜、

暗无天日、

无缘无故、

身无分文、

孤立无援、

问心无愧、

横行无忌、

无可奈何、

贪得无厌、

走投无路、

后患无穷、

杂乱无章、

别无二致、

无懈可击、

天衣无缝、

无可置疑、

湮没无闻、

反复无常、

无事生非、

杳无消息

寥寥无几、

至高无上、

肆无忌惮、

茶饭无心、

金瓯无缺、

惨无人道、

无与伦比、

无理取闹、

无关宏旨、

心无旁骛、

无济于事、

无拘无束、

苍白无力、

相安无事、

硕大无朋、

荡然无存、

索然无味、

分毫无爽、

无亲无故、

一无所有、

无精打采、

无妄之灾、

无人问津、

*** 之尤、

无声无息、

无所事事、

无所适从、

出言无状、

有恃无恐、

手足无措

2. 带有无字的四字词语

学海无涯 秋毫无犯 忍无可忍 苦海无边 亲密无间 无可厚非 责无旁贷 身无长物 安然无恙 无独有偶 无动于衷 肆无忌惮 无人问津 胸无城府 世上无难事,只怕有心人 心无旁骛 无与伦比 事无巨细 百无聊赖 无精打采 相安无事 义无反顾 至高无上 碌碌无为 大公无私 天衣无缝 束手无策 熟视无睹 绝无仅有 桃李无言,下自成蹊 一望无际 无济于事 语无伦次 目无全牛 尽信书不如无书 金无足赤,人无完人 无稽之谈 无所事事 言者无罪,闻者足戒 走投无路 无微不至 无可非议 金瓯无缺 此地无银三百两 无穷无尽 无拘无束 无所不至 鸦雀无声 有教无类 无中生有 举世无双 无病 *** 若无其事 一无所有 一无所得 学无止境 无所适从 落花有意,流水无情 寂然无声 无以复加 无可奈何 有恃无恐 无忧无虑 默默无闻 无出其右 其乐无穷 聊胜于无 风月无边 无懈可击 无所不为 无可奈何花落去 无坚不摧 湮没无闻 杳无音信 一览无余 无时无刻 无影无踪 无庸讳言 旁若无人 蒙昧无知 史无前例 贪得无厌 荡然无存 独一无二 发无不捷 无远弗届 无事生非 一无所获 一无是处 一往无前 无孔不入 计无所出 问心无愧 其味无穷 朴实无华 群龙无首 无边无垠 天无绝人之路 天下无难事,只怕有心人 万里无云 索然无味 水至清则无鱼 临难无慑 当之无愧 变化无常 无足轻重 无庸置疑 无为而治 有始无终 英雄无用武之地 杳无音讯 虚无缥缈 无往不利 别无长物 茶饭无心 六神无主 苦海无边,回头是岸 体无完肤 无边无际 万籁无声 无的放矢 师出无名 不求有功,但求无过 哑口无言 言之无文,行之不远 一事无成 有眼无珠 有则改之,无则嘉勉 一无所闻 一望无垠 座无虚席 欲加之罪,何患无辞 知无不尽 无所顾忌 无所畏惧 无面目见江东父老 无关宏旨 无恒安息 不学无术 百无禁忌 白璧无瑕 大而无当 寥寥无几 两小无猜 荒无人烟 回味无穷 无地自容 铁面无私 上天无路,入地无门 贫无立锥 蛮横无理 *** 之尤 手无察毁缚鸡之力 黯淡无光 惨无人道 别来无恙 无根之木,无源之水 无法无天 无精打彩 无巧不成书 无所忌惮 无源之水,无本之木 言有尽而意无穷 一览无遗 虚无飘渺 芝草无根 知无不言,言无不尽 无缘无故 无依无靠 无往不胜 无所用心 无丝有线 无毛大虫 无米之炊 无理取闹 无可比拟 无可讳言 无风不起浪 卑之无甚高论 盖世无双 荒淫无度 家无担石 国士无双 手足无措 童叟无欺 万寿无疆 天下无双 宁为鸡口败银备,无为牛后 耦俱无猜 阒然无声 悄然无声 前无古人,后无来者 强将手下无弱兵 目中无人 万无一失 完美无缺 即鹿无虞 巨细无遗 金无足赤 无可名状 无可奉告 无可置疑 无立锥之地 无论如何 无偏无党 无能为力 无所不用其极 无事不登三宝殿 无隙可乘 无妄之灾 无源之水,无本之末 言而无文,行之不远 一手独拍,虽疾无声 言之无文,行而不远 心无二用 一无所求 贻害无穷 杂乱无章 无征不信 无尤无怨 喜怒无常 相去无几 无声无息 无所不包 无所不通 无所作为 无往不复 无所错手足 无所不在 无所不知 无平不颇 无可置喙 无可救药 无关痛痒 无官一身轻 无关大体 无计可施 举目无亲 举世无敌 后患无穷 高枕无忧 暗淡无光 暗无天日 暴露无遗 徒劳无功 天下本无事,庸人自扰之 无从置喙 视若无睹 硕大无朋 平淡无奇 美玉无瑕 穷极无聊 全无心肝 上无片瓦,下无立锥之地 日无暇晷 人非圣贤,孰能无过 人无远虑,必有近忧 人生自古谁无死 若有若无 贫而无谄 漫无边际 贪而无信 世上无难事 事急无君子 事无常师 无待蓍龟 贪欲无艺 天道无亲 徒劳无益 百战无前 案无留牍 傲慢无礼 懊悔无及 把玩无厌 变幻无常 变幻无穷 不无小补 福无双至,祸不单行 春梦无痕 弹无虚发 出其不意,攻其无备 海内无双 回天无力 计无返顾 寂寂无闻 了然无闻 了无惧色 口无择言 无家可归 无价之宝 无间冬夏 无际可寻 无可比伦 无尽无休 无故 *** 无毒不丈夫 无恶不作 无服之殇 无根而固 无可无不可 无名之璞 无容身之地 无所回避 无所不有 无所不尽其极 无师自通 无伤大雅 无声无臭 无与为比 无涯之戚 无言可对 无庸赘述 战无不胜 一无所知 有备无患 愚昧无知 雅雀无声 鸦雀无闻 鸦鹊无声 遥遥无期 一望无边 一无长物 杳无消息 一诺无辞 一般无二 言之无物 哑口无声 无踪无影 与世无争 有则改之,无则加勉 有过之无不及 永无止境 义无旋踵 一心无二 一无所长 杂乱无序 与物无忤 知无不为 只此一家,别无分店 坐无虚席 恣无忌惮 主一无适 无用武之地 无以塞责 无倚无靠 无翼而飞 无盐不解淡 无须之祸 无一不备 无下箸处 无兄盗嫂 无为之治 无与比伦 无幽不烛 无远不届 无足重轻 无任之禄 无施不效 无事不登三寳殿 无使滋蔓 无始无终 无适无莫 无适无莫 无私有弊 无所不及 无所可否 无往不克 无头无尾 无所措手足 无所重轻 无拳无勇 无偏无颇 无偏无倚 无情少面 无名英雄 无偏无陂 无可柰何 无拘无缚 无了根蒂 无寇暴死 无愧衾影 无风三尺浪 无关紧要 无何有之乡 无胫而至 无胫而走 无旧无新 无尽无穷 无间可伺 无间是非 无疆之休 无稽之言 荒淫无道 计出无聊 何患无辞 厚颜 *** 荒唐无稽 贵贱无常 福无双至 公正无私 攻无不克 攻无不克,战无不胜 恶尘无染 法无可贷 法海无边 反复无常 苍白无力 兵无血刃 奥妙无穷 暗弱无断 安然无事 暗无天日 百无一用 百无一失 百尺无枝 百无一堪 万赖无声 所向无前 无党无偏 。

四字成语天什么什么道

以下是一些四个字的带“无”的成语:

1. 无法无天:形容不顾国法和规或顷数章制度,不把纪律放在眼里。

2. 无边无际:形容范围极为广阔。

3. 无拘无束:形容自由自在,没有限制。

4. 无精打采:形容精神不振,提不起劲头。

5. 无济于事:形容对于事情没有帮助。

6. 无动于衷:形容听到或看到某种事物时不为所动,保持冷静。

7. 无可奈何:形容没有办法,只好如此。

8. 无可非议:衫首形容没有什么可以指责的。

9. 无声无息:形容非常安静,没有任何声音。

10. 无可挽回:形容已经无法挽回。

11. 无微不至:形容关怀备至,照顾周到。

12. 无中生有:形容编造虚假的事情。

13. 无形中:形容不知乎手不觉地受到影响或感染。

14. 无缘无故:形容没有理由或原因。

15. 无恶不作:形容干尽坏事,没有好事可做。

四字成语胜利

1. 无字的四字成语有哪些成语

一事无成、

旁若无人、

回天无力、

目中无人、

无影无踪、

束手无策、

无边无际、

荒无人烟、

鸦雀无声、

无价之宝、

无家可归、

六神无主、

体无完肤、

无忧无虑、

高枕无忧、

一览无余、

无能为力、

当之无愧、

座无虚席、

碌碌无为、

默默无闻、

史无前例、

胸无城府、

厚颜 *** 、

百无聊赖、

两小无猜、

所向无敌、

责无旁贷、

义无反顾、

有始无终

语无伦次、

无动于衷、

若无其事、

绝无仅有、

无独有偶、

无坚不摧、

安然无恙、

聊胜于无、

攻无不克、

熟视无睹、

战无不胜、

暗无天日、

无缘无故、

身无分文、

孤立无援、

问心无愧、

横行无忌、

无可奈何、

贪得无厌、

走投无路、

后患无穷、

杂乱无章、

别无二致、

无懈可击、

天衣无缝、

无可置疑、

湮没无闻、

反复无常、

无事生非、

杳无消息

寥寥无几、

至高无上、

肆无忌惮、

茶饭无心、

金瓯无缺、

惨无人道、

无与伦比、

无理取闹、

无关宏旨、

心无旁骛、

无济于事、

无拘无束、

苍白无力、

相安无事、

硕大无朋、

荡然无存、

索然无味、

分毫无爽、

无亲无故、

一无所有、

无精打采、

无妄之灾、

无人问津、

*** 之尤、

无声无息、

无所事事、

无所适从、

出言无状、

有恃无恐、

手足无措

2. 含无的四字成语有哪些

安然无事 犹言平安无事。

安然无恙 恙:病。

以上就是四字成语无的全部内容,1、带无的成语:一往无前、一事无成、回天无力、百无是处、目中无人、旁若无人、无边无际、无家可归、无价之宝、六神无主、史无前例、徒劳无益、责无旁贷、义无反顾、有始无终、一览无余、碌碌无为、内容来源于互联网,信息真伪需自行辨别。如有侵权请联系删除。

猜你喜欢